Program, résztvevők

A konferencia témakörei

 • Infokommunikációs technológiák a közlekedés területén
 • Fenntartható városi és közúti mobilitás. A közlekedés fejlesztése. Szervezés, irányítás, szoftveres-modellezések eredményei. Informatikai fejlesztések a közúti közlekedésben. Új mérési eljárások. Koncepciók, irányzatok és anomáliák.
 • Komplex (közút-környezet) kutatás és innováció. Kiemelt terület a forgalom befolyásolása az optimális kapacitás kihasználás, a biztonság, a környezetvédelem, a gazdaságosság és a teljesítőképességek terén. Automatikus forgalomszámláló rendszerek, ütközésmentes pályatervezés, pályakövetés és mesterséges intelligencia alkalmazásai.
 • "Zöld" felszíni közlekedés, környezetvédelem. Önkormányzati fejlesztések, anomáliák és megoldások.
 • Járműbiztonság és közlekedésbiztonsági fejlesztések.
 • Kooparatív járműirányítási rendszerek alkalmazása. Az UNIÓ autópálya hálózatain a közlekedési információk cseréjét biztosító rendszerek. A forgalomirányító központok adatgyűjtő funkciójának illeszkedése és a főútvonalak forgalmi mérőszámainak jellemezése terén.
 • Új technikák, technológiák, anyagok és fejlesztések a közúti közlekedésben.
 • Innováció a magyar versenyképesség erősítésére. Versenyképesség a járműgyártásban, (versenyképes termékfejlesztés, költség-hatékonyközlekedés és termelés, új termék-modellek).

Résztvevők

A már regisztrált résztvevők listája

Végleges rogram

2014. augusztus 25.

Konferencia nyitása

 • 12:00-14:00 Regisztráció
 • 14:00 A konferencia megnyitása.

 • Elnökség:           Ginsztler János egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, az MMA ügyvezető elnöke

                               Péter Tamás Műszaki tudomány kandidátusa, az MMA tagja, az IFFK 2014 elnöke

                               Ősz Rita nemzetközi rektorhelyettes, Óbudai Egyetem

                               Réger Mihály tudományos rektorhelyettes, Óbudai Egyetem

                               Gáti József kancellár, Óbudai Egyetem

  Díszvendégek:   Tarlós István Budapest Főpolgármestere

                               Javier González Pareja Ügyvezető igazagató, Robert Bosch Kft.

                               Orbán József CNS igazgató, HungaroControl


  • A konferencia elnöksége és díszvendégei üdvözlik a résztvevőket
  • 14:10 Tarlós István Főpolgármester - Nyitóelőadását megtartja: Horváth Béla PhD Városüzemeltetési Főosztály vezetője (Paper 01)

  • 1. szekció: Plenáris előadások Stratégiai kérdések a városok fenntartása és a közlekedés területén. „Smarter Transport” kooperatív közlekedési rendszerek. Új gondolkodásmód és szemlélet váltás az ipar és egyetemek/kutatóhelyek közötti nemzetközi együttműködés. Kutatóhelyek eredményei. Mérnöki innovációs tevékenységek (új eljárások, technikák és technológiák bevezetése az egyes fejlesztési területeken).


   Elnök: Nádai László PhD rektorhelyettes, Óbudai Egyetem

   • 14:30 Tánczos Lászlóné (MTA Közlekedéstudományi Bizottsága) - Intelligens városok közlekedése (Paper 02)
   • 14:50 Orbán József (HungaroControl) - A kutatás-fejlesztés, a mérnökképzés és a HungaroControl szinergiái a múltban és a jövőben (Paper 03)
   • 15:10 Konstantine A. Zudov, Victor V. Vyshinsky, Rohács József (BME) - Effects of atmospheric turbulence on UAV (Paper 04)
   • 15:30 Szabolcsi Róbert (Óbudai Egyetem) - Néhány gondolat az UAV és UAS rendszerek típus- és légialkalmassági tanúsításának hazai tapasztalatairól (Paper 05)
   • 15:50 Jankovics István, Nagy András, Rohács Dániel (BME) - Developing the air traffic controllers’ decision supporting system (Paper 06)

   • 16:10-16:30 Kávészünet

   • Elnök: Tánczos Lászlóné egyetemi tanár, az MTA doktora

   • 16:30 Molnár András (Óbudai Egyetem) - Robotrepülők alkalmazása civil légtérben (Paper 07)
   • 16:50 Péter Tamás (BME - SZE JKK) - Tartományszintű forgalom-és környezeti terhelést figyelembe vevő optimális közúti irányítás (Paper 08)
   • 17:10 Czitrovszky Aladár (MTA Wigner FK Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet) - Közlekedési környezetkutatás, mérések (Paper 9)

   • Elnök: Kalincsák István tudományos főmunkatárs, Széchenyi István Egyetem

   • 17:30 Tan Attila (Akusztika Kft.) - Zajcsökkentés és zajmérés a sivatagban -Metróépítés Qatarban (Paper 10)
   • 17:50 Sárközi György (Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.) - Konnektivitás a közösségi közlekedésben: Connected Bus (Paper 11)
   • 18:10 Gaal Gyula, Horváth Eszter, Csete Mária, Török Ádám (KTI-BME) - A budapesti közösségi közlekedés teljesítményének vizsgálata (Paper 12)

   • 19:00 Állófogadás

   • 2014. augusztus 26.

    2. szekció: Innováció a közúti hálózati folyamatok analízise területén


    Elnök: Bánlaki Pál BME

   • 09:00 Bede Zsuzsanna, Péter Tamás (BME) - A variábilis hálózatok leírása és gyakorlati alkalmazások (Paper 13)
   • 09:15 Stróbl András, Péter Tamás, Bede Zsuzsanna (BME-SZE) - A közúti és városi közlekedési hálózatok kutatásának és fejlesztésének jelentősége (Paper 14)
   • 09:30 Fazekas Sándor, Péter Tamás, Bede Zsuzsanna (BME-SZE) - Modell- és validálás, nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok analíziséhez. Győr – Szent István út és környezetének szimulációs modellje (Paper 15)
   • 10:00 Casear Bálint, Esztergár-Kiss Domokos (BME) - Utascsoportok statisztikai elemzése kikérdezéses adatok alapján (Paper 16)

   • 10:10-10:15 Kávészünet

   • 3. szekció: Innováció a közúti forgalmi- és jármű-folyamatok analízise területén


    Elnök: Böhm János Ferenc Magyar Mérnökakadémia

   • 10:15 Kocsis Szürke Szabolcs, Lakatos István (SZE) - Akkumulátor tesztelési ciklusok kifejlesztése elektromos meghajtású járművekhez (Paper 17)
   • 10:30 Lakatos István, Kőrös Péter (SZE) - Belső égésű és elektromos motorral hajtott gépjárművek diagnosztikai teljesítménymérése (Paper 18)
   • 10:45 Kocsis Szürke Szabolcs, Somogyi Huba, Szakállas Gábor, Szeli Zoltán (SZE) - Városi elektromos kis autóban alkalmazott lítium-ion akkumulátorok töltés kiegyenlítő és felügyeleti rendszerének fejlesztése (Paper 19)
   • 11:00 Ceglédi Dávid, Lakatos István (SZE) - Járműhajtásra alkalmas villamos motorok elemzése (<Paper 20)
   • 11:15 Bánlaki Pál (BME) - Belsőégésű motorok rezgés-és zajdiagnosztikai állapotvizsgálata Gábor eljárások felhasználásával (Paper 21)

   • 12:00-14:00 Ebédszünet

   • 4. szekció: Innováció az útügyi és forgalomi adatok tárolása és elemzése területén, kockázati és logisztikai kérdések vizsgálata


    Elnök: Lakatos IstvánPhD tanszékvezető, Széchenyi István Egyetem

   • 14:00 Kalincsák István, Péter Tamás, Fazekas Sándor, Bede Zsuzsanna (BME-SZE) - Az útügyi nyilvántartás tartalmi kérdései, a hálózati és forgalomi adatok dinamikus tárolása Győr város esetében (Paper 22)
   • 14:20 Sárközi György, Fukker Bertalan, Demeter Péter (Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.) - Valós idejű adatok elemzésén alapuló üzemanyag controlling rendszer megvalósítása az észak-magyarországi közlekedési régióban (Paper 23)
   • 14:40 Lövétei István Ferenc, Szabó Géza (BME) - Közúti vasúti közlekedés kockázati kérdései az alacsony sebességű üzemmódokban (Paper 24)
   • 15:00 Péter Tamás, Dömötörfi Ákos (BME-SZE) - Véletlen gráfok és logisztikai alkalmazásai (Paper 25)
   • 15:20 Szauter Ferenc, Péter Tamás, Bokor József (BME-SZE) - A forgalmi folyamatok és a járműdinamikai folyamatok komplex analízisére a közúti közlekedésben (Paper 26)

   • 2014. augusztus 27.

    5. szekció: Innováció a légi közlekedésben, a megbízhatóság és a repülésbiztonság növelésének területén


    Elnök: Orbán József CNS igazgató, HungaroControl

   • 09:00 Szabó Géza, Számel Bence Domonkos, Lövétei István Ferenc (BME) - Műszaki megbízhatóság és humán viselkedés: a közlekedésbiztonság integrált megközelítése (Paper 27)
   • 09:15 Meyer Dóra, Mudra István (BME) - Repülésbiztonság növelésének kutatása (Paper 28)
   • 09:30 Pető Tamás, Dudás Levente, Orbán József (BME- HungaroControl) - DVB-T alapú passzív radar (Paper 29)
   • 10:00 Szüllő Ádám, Seller Rudolf, Orbán József (BME- HungaroControl) - Multilaterációs radarrendszer fejlesztése (Paper 30)

   • 10:10-10:15 Kávészünet

   • 6. szekció: Robert Bosch-Kooperációk és innovációk a járműtechnikai konstrukciók és vizsgálatok területén


    Elnök: Tar József egyetemi tanár, az MTA doktora, Óbudai Egyetem

   • 10:15 Javier González Pareja (Robert Bosch Hungary, Croatia, Slovenia) - Magyarországi új Robert Bosch fejlesztések és további kooperációk a járműipar és a felszíni közlekedés területén (Paper 31)
   • 10:25 Aradi Szilárd, Bécsi Tamás (BME) - A BME Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék és a Robert Bosch közötti kooperáció eredményei (Paper 32)
   • 10:45 Nagy Lajos, Kovács György, Szűcs László, Rieger István (BME) - EMC és rádiófrekvenciás kutatási, fejlesztési és oktatási tevékenység a BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszékén (Paper 33)
   • 11:05 Blága Csaba (Miskolci Egyetem) - Some Myths and Facts of Electric Road Vehicles (Paper 34)
   • 11:25 Tar József, Kósi Krisztián, Haidegger Tamás (Óbudai Egyetem) - Elektromos DC motorral hajtott kerekes járművek szabályozásának új adaptív megoldásai (Paper 35)

   • 11:45-12:00 Kávészünet

   • 7. szekció: Innováció a légi közlekedésben a vizsgálatok és a komplex modellek alkalmazása területén


    Elnök: Pokorádi László egyetemi tanár, Óbudai Egyetem

   • 12:00 Szabó Krisztián, Péter Tamás, Renner Péter (BME- HungaroControl) - Új hálózati modell, légiforgalmi hálózatok vizsgálatára (Paper 36)
   • 12:15 Számel Bence Domonkos, Szabó Géza (BME) - Tapasztalati úton meghatározott légijárműszám alapú és komplexitás alapján matematikai módszerrel számított szektorkapacitás értékek korrelációjának vizsgálata (Paper 37)
   • 12:30 Baráth Márta, Madácsi Richárd (BME- HungaroControl) - MSA optimalizálás genetikus algoritmussal (Paper 38)
   • 12:45 Bera József, Pokorádi László (Óbudai Egyetem) -A Monte-Carlo Szimuláció alkalmazása a légi közlekedés környezeti hatásainak elemzésére (Paper 39)
   • 13:00 Max Gyula (BME) - Gépjárműtípus felismerése beépített szoftver segítségével (Paper 40)

   • 13:30 Konferencia zárása

   • Elnök: Péter Tamás Műszaki tudomány kandidátusa, BME

   • 13:30 Eredmények összegzése és a konferencia zárása